Allkristen Gemenskap i Umeå

 

 

 

Lite om oss

 

1. Allkristen Gemenskap (AKG) är en bönegrupp som sedan 1991 upplevt från Herren att vara en tillgång för Kristi kropp i Umeå.

2. AKG är ett forum för Guds Andes fulla frihet, i och genom, en gudstjänstfirande grupp av troende.

3. Vi är forum för "stadig hjäp" till sargade människor, själavård och helande för trasiga och fallna människor.

4. Vi vill välsigna alla församlingar i staden, genom att hjälpa de som kommer till våra möten att fungera i gåvor och tjänster.

5. Alla förkunnare som kommer till AKG vill vi ska vara med och upprätta Kristi kropp i staden.

6. Vi tror att alla församlingar är en tillgång till varandra och att vi skall tjäna varandra i Gudsfruktan och kärlek. Så därför, låt oss vara rädda om varandra och be för varandra!

7. Välkommen att besöka våra möten i full frihet och ta gärna med dig böneämnen och tacksägelseämnen !

 

Ta gärna kontakt på e-post: akg@allkristengemenskap.dinstudio.se

eller på kontaktsidan.